Ушкодження якої частки головного мозку може спричинити втрату слуху?
  • А – тім’яної
  • Б – потиличної
  • В – лобної
  • Г – скроневої

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження