Проаналізуйте твердження.

І. Втрата одного триплета нуклеотидів у молекулі ДНК є проявом генної мутації.
ІІ. Заміна одного триплета нуклеотидів іншим у молекулі ДНК є хромосомною мутацією.

Ви вважаєте, що
  • А – правильне лише І.
  • Б – правильне лише ІІ.
  • В – обидва неправильні.
  • Г – обидва правильні.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження