Яка наука застосовує близнюковий метод досліджень?
  • А – селекція
  • Б – генетика
  • В – цитологія
  • Г – порівняльна анатомія

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження