Який етап біосинтезу білка відбувається в ядрі?
  • А – трансляція
  • Б – активація амінокислот
  • В – транскрипція
  • Г – побудова молекули білка

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження