Для прокаріотичної клітини характерна наявність
  • А – мітохондрій.
  • Б – ядра.
  • В – рибосом.
  • Г – ендоплазматичної сітки.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження