Ген, що визначає сіре забарвлення тіла дрозофіли, повністю домінує над геном, що визначає чорне забарвлення тіла. Існування якої пари генетичних характеристик неможливе для дрозофіли?
  • А – сіра гомозигота
  • Б – чорна гомозигота
  • В – сіра гетерозигота
  • Г – чорна гетерозигота

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження