Знищення хижих птахів призводить до масового розмноження змій, якi полюють на жаб, що живляться сараною. Чисельність комах безконтрольно зростає, що загрожує рослинності на великих територіях. Яка властивість біогеоценозу порушується?
  • А – цілісність
  • Б – самовідтворення
  • В – стійкість
  • Г – саморегуляція

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження