Агроценоз відрізняється від біогеоценозу
  • А – довшими ланцюгами живлення.
  • Б – замкнутим кругообігом речовин.
  • В – меншою стійкістю.
  • Г – відсутністю шкідників і паразитів.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження