додаткове меню
Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку:

АЦЦ ГАТ ТАТ ЦЦА АГЦ ТГЦ.

Укажіть склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі.
  • А – три — лей — іле — глі — сер — тре
  • Б – тре — глу — асп — про — сер — глі
  • В – фен — про — мет — гіс — арг — глу
  • Г – іле — глн — глу — глі — цис — арг

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження