У інтерфазі перед мітозом
  • А – хромосоми розходяться до полюсів клітини.
  • Б – кількість молекул ДНК подвоюється.
  • В – хромосоми розташовуються по екватору клітини.
  • Г – кількість молекул ДНК зменшується вдвічі.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження