додаткове меню
Яку органелу можна побачити у клітині прокаріот?
  • А – лізосому
  • Б – рибосому
  • В – мітохондрію
  • Г – ендоплазматичну сітку

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження