додаткове меню
Ріст клітин якої меристеми сприяє утворенню річних кілець?
  • А – первинної
  • Б – верхівкової
  • В – вставної
  • Г – бічної

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження