Який орган рослин забезпечує нестатеве розмноження?
  • А – квітка
  • Б – архегоній
  • В – антеридій
  • Г – спорангій

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження