Який тип вегетативного розмноження характерний для коралових поліпів?
  • А – фрагментація
  • Б – брунькування
  • В – невпорядкований поділ
  • Г – упорядкований поділ

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження