За допомогою якої речовини передається збудження у синапсі?
  • А – мієліну
  • Б – ферменту
  • В – нейромедіатора
  • Г – фосфоліпіду

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження