додаткове меню
Яка закономірність характерна процесам сукцесії?
  • А – утворюються біогеоценози, здатні до самовідтворення
  • Б – знижується видове різноманіття організмів
  • В – постійно зростають темпи приросту біомаси
  • Г – звужуються трофічні сітки

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження