додаткове меню
Установіть відповідність між біологічними явищами та рівнями організації живого.
  • 1 – спороутворення
  • 2 – дрейф генів
  • 3 – реплікація
  • 4 – слиновиділення
  • А – екосистемний
  • Б – популяційно-видовий
  • В – організмовий
  • Г – тканинний
  • Д – клітинний

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження