додаткове меню
Установіть відповідність між типом взаємодії генів і механізмом цієї взаємодії.
  • 1 – комплементарність
  • 2 – епістаз
  • 3 – неповне домінування
  • 4 – полімерія
  • А – рецесивна алель проявляється в гетерозиготному стані
  • Б – на прояв однієї ознаки впливають кілька неалельних генів
  • В – алель одного гена пригнічує прояв алелі іншого гена
  • Г – рецесивна алель пригнічує домінантну
  • Д – два домінантні неалельні гени формують одну ознаку

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження