У гострокутному трикутнику ABC кут А дорівнює 42°, висоти СЕ і BD перетинаються в точці О. Знайдіть величину кута DOE.
  • А – 90°
  • Б – 102°
  • В – 108°
  • Г – 132°
  • Д – 138°

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження