додаткове меню
Матеріальна точка М починає рух з деякої точки А і рухається по прямій протягом 10 секунд. Графік показує, як змінювалася відстань від точки А до точки М протягом часу. На осі абсцис відкладено час t (у секундах), на осі ординат — відстань s (у метрах). Визначте, скільки разів за час руху швидкість руху точки М дорівнювала нулю (початок і кінець руху не враховуйте).
  • А – 6
  • Б – 3
  • В – 2
  • Г – 1
  • Д – Жодного

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження