Знайдіть значення виразу |х - 3| - |2х + 5| при х = -4
  • А – -10
  • Б – -6
  • В – -4
  • Г – 4
  • Д – 10

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження