Знайдіть усі значення x, при яких значення виразу 25x належить проміжку (3;6).
  • А – 1<x<0,8
  • Б – 0,8<x<1
  • В – 0<x<9
  • Г – 1,6<x<0,2
  • Д – 0,2<x<1,6

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження