Функція y=f(x) зростає на проміжку (;+). Яке з наведених чисел може бути значенням цієї функції в точці x=8, якщо f(1)=2, f(9)=5?
  • А – 8
  • Б – 3
  • В – 2
  • Г – 3
  • Д – 8

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження