додаткове меню
Площа ромба дорівнює 10,8 см2, а площа круга, вписаного в цей ромб, — 2,25π см2.

1. Визначте довжину радіуса круга, вписаного в ромб (у см).
2. Обчисліть довжину сторони ромба (у см).

Відповідь надайте у вигляді двох чисел, розділених крапкою з комою.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження