додаткове меню
Розв'яжіть нерівність (18+2x)2(x2+8x+15)0. У відповіді запишіть суму всіх цілих її розв'язків.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження