додаткове меню
Розв'яжіть систему рівнянь {y7x+33=x,4xy=5.

Якщо система має єдиний розв'язок (x0;y0), то у відповіді запишіть добуток x0⋅y0. Якщо система має два розв'язки (x1;y1) та (x2;y2), то у відповіді запишіть найбільший з добутків x1⋅y1 та x2⋅y2.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження