додаткове меню
Областю визначення періодичної функції у = f(x) із періодом T=9 є множина всіх дійсних чисел. На проміжку (5;4] цю функцію задано формулою f(x)=19x3. Обчисліть значення f(5).

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження