додаткове меню
Знайдіть найменше значення параметра a, при якому рівняння 2sin2(2πx+5π4)=4(xa)26(xa)+13 має додатний корінь.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження