Укажіть найменший додатний корінь рівняння sin(x+π3)=0.
  • А – π6
  • Б – π2
  • В – 2π3
  • Г – π
  • Д – 5π3

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження