Основою прямої призми ABCDA1B1C1D1 є ромб ABCD, у якому більша діагональ AC=17 см. Об'єм призми дорівнює 1020 см3. Через діагональ AC та вершину B1 тупого кута верхньої основи призми проведено площину, яка утворює з площиною основи призми кут α. Знайдіть площу утвореного перерізу призми (у см2), якщо tg α=2,4.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження