додаткове меню
Знайдіть найменше ціле значення параметра a, при якому рівняння x25x+x29x+20=ax5 має два корені.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження