додаткове меню
Скільки всього розв'язків має система рівнянь

{x2y2=5,x2+y2=3?
  • А – жодного
  • Б – один
  • В – два
  • Г – три
  • Д – більше трьох

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження