Яке з наведених рівнянь має безліч коренів?
  • А – cosx=π
  • Б – x=x
  • В – |x|=x
  • Г – |x|=2
  • Д – |x|=3

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження