додаткове меню
Спростіть вираз 2(a25ab+4b2)3(2a22ab+3b2) та обчисліть його значення, якщо a=1,1, b=0,8.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження