Навколо правильної трикутної призми описано сферу радіуса 6 см. Радіус сфери, проведений до вершини призми, утворює з бічним ребром кут 30. Визначте об'єм призми (у см3).

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження