Укажіть рівняння кола з центром у початку координат, якщо воно проходить через точку (3;4).
  • А – x2+y2=5
  • Б – (x+3)2+(x4)2=25
  • В – x2+y2=25
  • Г – x2+y2=49
  • Д – (x3)2+(x+4)2=25

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження