Обчисліть arccos(32).
  • А – π3
  • Б – π6
  • В – π6
  • Г – 2π3
  • Д – 5π6

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження