Розв'яжіть нерівність 39х215х52х+1>0. Якщо нерівність має цілі розв'язки, то вкажіть найбільший з них. Якщо нерівність має розв’язки, але вказати найбільший цілий розв'язок неможливо, то у відповідь запишіть число 50. Якщо нерівність не має розв'язків, то у відповідь запишіть число 100.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження