додаткове меню
Укажіть найменше значення a, при якому рівняння x2x+a2x+3=0 має рівно один корінь.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження