додаткове меню
Функцію y=x4+2x3, визначену на множині всіх дійсних чисел, подайте у вигляді y=f(x)+g(x), де f(x) — парна функція, g(x) — непарна функція. У відповідь запишіть значення виразу f(1)4g(3).

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження