додаткове меню
Знайдіть найбільше значення параметра a, при якому рівняння |x23|x|4|=a має тільки чотири корені. Якщо такого значення a не існує, то у відповідь запишіть число 100.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження