У правильному чотирикутну піраміду вписано сферу, площа якої дорівнює 36π см2. Бічна грань піраміди нахилена до площини її основи під кутом 60. Знайдіть об'єм піраміди (у см3).

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження