Довжина кола дорівнює 16π см. Знайдіть площу круга, обмеженого цим колом.
  • А – 128π см2
  • Б – 64π см2
  • В – 32π см2
  • Г – 16π см2
  • Д – 8π см2

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження