Відомо, що a<b. Серед наведених нерівностей укажіть правильну нерівність.
  • А – 2a<2b
  • Б – 2a>2b
  • В – a3>b3
  • Г – a4>b4
  • Д – 0,5a>0,5b

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження