У трикутнику ABC: AB = 6 см, BC = 2 см, B=45. Обчисліть довжину медіани, проведеної з вершини C.
  • А – 5 см
  • Б – 14 см
  • В – 22 см
  • Г – 7 см
  • Д – 17 см

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження