додаткове меню
Знайдіть найменше значення функції y=x3−12x на відрізку [0;3].

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження