додаткове меню
Пряма b не має спільних точок з площиною α. Які з наведених тверджень є правильними?

І. Через пряму b можна провести лише одну площину, перпендикулярну до площини α.

ІІ. Через пряму b можна провести лише одну площину, паралельну площині α.

ІІІ. У площині α можна провести лише одну пряму, паралельну прямій b.
  • А – лише I
  • Б – лише II
  • В – лише I i II
  • Г – лише II i III
  • Д – I, II i III

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження