В арифметичній прогресії (an) задано a1=4, a2=1. Укажіть формулу для знаходження n-го члена цієї прогресії.
  • А – an=1+5n
  • Б – an=73n
  • В – an=5n
  • Г – an=1+3n
  • Д – an=95n

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження