додаткове меню
У прямокутній системі координат на площині xy задано точки O(0; 0) і A(6; 8). З точки A на вісь x опущено перпендикуляр. Точка B — основа цього перпендикуляра. Установіть відповідність між величиною (1–4) та її числовим значенням (А–Д).
  • 1 – довжина вектора OA
  • 2 – відстань від точки A до осі x
  • 3 – ордината точки B
  • 4 – довжина радіуса кола, описаного навколо трикутника OAB
  • А – 0
  • Б – 5
  • В – 6
  • Г – 8
  • Д – 10

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження