Обчисліть значення виразу a2b2aba3b3a2b2, якщо a=10,2; b=0,2.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження